Oferta

Badania kliniczne

W dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny postęp rozwoju medycyny oraz nauk pokrewny. Pomimo zdobytej i ugruntowanej przez lata wiedzy medycznej i farmakologicznej nieustannie dąży się do poszerzania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi dotyczących mechanizmu rozwoju chorób aby w dalszej kolejności móc trafniej szukać sposobów na zahamowanie tego procesu.

Dzięki tym pracom badawczo-rozwojowym poszukuje się jak najbardziej skutecznych oraz bezpiecznych terapii dla pacjenta.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w tym obszarze przyczynił się do tego, że obecnie potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były uznawane za nieuleczalne lub niemożliwe do utrzymania w remisji.
Poprzez badania kliniczne lekarze specjaliści przyczyniając się do rozwoju nowych terapii są w stanie budować dowody naukowe ale również skuteczniej i bezpieczniej leczyć wiele schorzeń.

W naszych placówkach prowadzone są badania kliniczne faz II-IV w następujących dziedzinach:

 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Urologia / Ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Neurologia
 • Dermatologia
 • Pulmonologia
 • Reumatologia
 • Ortopedia
 • Laryngologia
 • Endokrynologia
 • Okulistyka
 • Medycyna Estetyczna
 • Stomatologia

Poradnie Specjalistyczne

W ramach poradni specjalistycznych przyjmujemy rocznie około 200 tyś pacjentów.
 • Choroby Wewnętrzne
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Kardiologia
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Okulistyczna

Diagnostyka

Specjalistyczna diagnostyka stanowi podstawę współczesnej medycyny dzięki której mamy możliwość wczesnego rozpoznania choroby oraz podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.
Staramy się łączyć wiedzę i doświadczenie przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej aby zapewnić szybką i trafną diagnozę oraz opracować plan leczenia standardowego lub w ramach dostępnego w badaniach klinicznych.