Oferta

Badania kliniczne

W dzisiejszych czasach obserwujemy ogromny postęp rozwoju medycyny oraz nauk pokrewny. Pomimo zdobytej i ugruntowanej przez lata wiedzy medycznej i farmakologicznej nieustannie dąży się do poszerzania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi dotyczących mechanizmu rozwoju chorób aby w dalszej kolejności móc trafniej szukać sposobów na zahamowanie tego procesu.

Dzięki tym pracom badawczo-rozwojowym poszukuje się jak najbardziej skutecznych oraz bezpiecznych terapii dla pacjenta.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w tym obszarze przyczynił się do tego, że obecnie potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były uznawane za nieuleczalne lub niemożliwe do utrzymania w remisji.
Poprzez badania kliniczne lekarze specjaliści przyczyniając się do rozwoju nowych terapii są w stanie budować dowody naukowe ale również skuteczniej i bezpieczniej leczyć wiele schorzeń.

W naszych placówkach prowadzone są badania kliniczne faz II-IV w następujących dziedzinach:

 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Urologia / Ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Neurologia
 • Dermatologia
 • Pulmonologia
 • Reumatologia
 • Ortopedia
 • Laryngologia
 • Endokrynologia
 • Okulistyka
 • Medycyna Estetyczna
 • Stomatologia

Poradnie Specjalistyczne

W ramach poradni specjalistycznych przyjmujemy rocznie około 200 tyś pacjentów.
 • Choroby Wewnętrzne
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Kardiologia
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Okulistyczna

Diagnostyka

Specjalistyczna diagnostyka stanowi podstawę współczesnej medycyny dzięki której mamy możliwość wczesnego rozpoznania choroby oraz podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej.
Staramy się łączyć wiedzę i doświadczenie przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej aby zapewnić szybką i trafną diagnozę oraz opracować plan leczenia standardowego lub w ramach dostępnego w badaniach klinicznych.

Diagnostyka Laboratoryjna

Badania laboratoryjne mają na celu określenie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych przede wszystkim krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych. W ramach współpracy z lokalnymi akredytowanymi laboratoriami wykonujemy badania w zakresie biochemii, hematologii, mikrobiologii, toksykologii oraz parazytologii.

USG

USG (ultrasonografia) jest nieinwazyjną metodą diagnostyki obrazowej pozwalającą na uzyskanie obrazu badanego organu bądź jego części dzięki falom ultradźwiękowym. USG jest stosowane w obrazowaniu i diagnostyce wielu narządów wewnętrznych w takich dziedzinach jak kardiologia, urologia, pulmonologia, gastroenterologia, ginekologia, otolaryngologia, neurologia i innych.

RTG/MRI.

RTG jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej w medycynie. Metoda jest stosowana głównie w diagnostyce ortopedycznej, chirurgicznej, pulmonologicznej. MRI czyli rezonans magnetyczny jest nieinwazyjną metodą, która pozwala uzyskać obraz wnętrza ciała. W przeciwieństwie do innych metod stosowanych do obrazowania rezonans magnetyczny nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz właściwości magnetyczne molekuł wody w ciele dzięki czemu jest bardzo bezpieczne. Dzięki współpracy z centrami obrazowymi jesteśmy w stanie zlecić i wykonać badania w krótkim czasie.

Diagnostyka kardiologiczna

Dzięki takiej aparaturze jak Elektrokardiograf (EKG), Holter EKG, Holter ciśnieniowy, USG mamy możliwość wykonania szybkiej diagnostyki kardiologicznej w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Podstawowa diagnostyka kardiologiczna składa się z metod nieinwazyjnych.

Diagnostyka pulmonologiczna

Podstawą diagnostyki chorób układu oddechowego jest spirometr przy użyciu którego wykonuje się badanie mające na celu określenie pojemności płuc oraz przepływów powietrza. Jest badaniem niezbędnym w rozpoznaniu oraz kontroli leczenia chorób układu oddechowego jak POChP oraz Astma. Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym.

Diagnostyka gastrologiczna

Ta metoda diagnostyczna zalicza się do metod inwazyjnych i wykonuje się ją przy użyciu endoskopu. Wśród badań przewodu pokarmowego wyróżniamy dwa podstawowe badania diagnostyczne, gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) oraz kolonoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego). Podczas badania poza obrazem wnętrza przewodu pokarmowego można pobrać wycinek materiału do analizy histopatologicznej w celu dalszej precyzyjnej oceny zmian.